Information

SDRAM Memory Chip Architecture

SDRAM Memory Chip Architecture


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


När du använder SDRAM hjälper det ofta att ha en grundläggande förståelse för SDRAM-chiparkitekturen. Detta ger ytterligare insikter i hur SDRAM-chipet fungerar.

SDRAM-arkitektur påverkar också i hög grad designen av själva den integrerade kretsen. Aspekter som fysisk placering av områden för själva minnescellerna såväl som för styrkretsarna är av stor betydelse.

Grundläggande SDRAM-arkitektur

SDRAM-chiparkitekturen är organiserad med minnescellerna organiserade i en tvådimensionell grupp av rader och kolumner.

För att adressera en viss minnescell inom den totala SDRAM är det nödvändigt att först adressera den önskade raden och sedan den specifika kolumnen. Detta markerar kolumnen inom raden. Detta isolerar datalagringselementen som ska läsas från eller skrivas till.

En SDRAM-rad kallas en sida. När raden är öppen är det möjligt att adressera flera kolumner adresser på raden. Genom att använda denna teknik förbättras minnesåtkomsthastigheten, vilket minskar latensen eftersom radadressen inte behöver skickas om och ställas in. Varje gång raden öppnas tar det naturligtvis tid.

Som ett resultat tas radadressen som de högre ordningsadresselementen och kolumnen som de lägre.

Rad- och kolumnelementen skickas separat av olika skäl, inklusive successiv adressering av kolumnelement när en rad är öppen. Som ett resultat multiplexeras rad- och kolumnadresserna på samma rader - detta minskar antalet paketstiften avsevärt, och detta har stor inverkan på den totala chipkostnaden eftersom ett huvudelement i chipkostnaden är dess paket.

Det bör dock noteras att radadressstorleken normalt är större än kolumnadressen eftersom kraften hos chipet inte är relaterad till antalet kolumner, men antalet rader påverkar denna siffra.

SDRAM-chiparkitektur

Kretsarkitekturen för SDRAM-chipet är en aspekt av SDRAM-arkitekturen. Det finns också chiparkitekturaspekter.

Den faktiska chip-SDRAM-chiparkitekturen kommer att variera beroende på tillverkaren, och det beror också i viss mån på SDRAM-storleken.

SDRAM-arkitekturen kan delas in i två huvudområden:

 • Array: Detta element i SDRAM-arkitekturen är det område av chipet där minnecellerna implementeras. Det är normalt uppdelat i ett antal banker, som i sin tur är uppdelade i mindre områden som kallas segment.
 • Periferi: Detta är det område av chipet där kontroll- och adresseringskretsar finns, liksom föremål som linjedrivare och avkänningsförstärkare. Chipperiferin skiljer ofta grupperna och segmenten från varandra.

Med tanke på de relativa områdena som upptagits av matrisen och periferin är det möjligt att bestämma en meritvärde för andelen av det totala området som upptas av det faktiska minnet. Detta kallas ofta array- eller celleffektivitet eftersom syftet med chipet är att tillhandahålla minne - periferin, även om det inte är viktigt, ökar inte minnet.

Matrisen eller celleffektiviteten för chipet uttrycks normalt i procent:

Array / cell effektivitet (%)=Array områdeTotalt chipområde100

Eftersom periferin inte bidrar till den faktiska mängden minne ombord, strävar företagen efter att öka arrayeffektiviteten. Siffrorna är typiskt i området 60-70%.

Även om den faktiska SDRAM-chiparkitekturen varierar från en tillverkare till en annan finns det flera vanliga aspekter på arkitekturen. Att veta hur SDRAM-chipet är organiserat hjälper till att förstå dess funktion lite mer.


Titta på videon: Memory Chip Organization Part 3 - Georgia Tech - HPCA: Part 4 (Juni 2022).


Kommentarer:

 1. Dashakar

  Det tas bort (har trasslat avsnitt)

 2. Gurn

  Läser du ämnet?

 3. Marah

  frasen lysande och är i rätt tid

 4. Darek

  Jag delar helt din åsikt. Det finns något i detta och jag tycker att det här är en bra idé. Jag håller helt med dig.Skriv ett meddelande